Enviar

Datos del niño/a
Protecció de dades
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu, que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades personals a l’empara del fitxer KanGo! amb la finalitat d’obtenció del contacte de referència, legitimada en base a poder facilitar el servei a les famílies inscrites al servei KanGo! Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu-e o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada (informació de pas pel punt de marcatge de l’alumne/a inscrit/a, enquesta de satisfacció a finals de curs o avisos d’incidències en el servei quan es doni la circumstància). En clicar el botó "Enviar" accepteu aquestes condicions.
Fundació Abertis
Transports Metropolitans de Barcelona
Telefonica
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Fundació Catalana de Síndrome de Down