Bus Amic

 

Presentació

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi conjuntament amb Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Municipal d’Informàtica i amb la col·laboració de la Fundació Abertis, la Fundació Catalana de Síndrome de Down i Telefònica presenta el projecte Kango!  d’aplicació a l’alumnat i famílies dels centres docents del Districte.  

 

Motivació

L’estudi de mobilitat realitzat pel Districte de Sarrià-St Gervasi a diferentscentres educatius detecta que una part important de les famílies que utilitzen el transport privat per dur els seus fills a l’escola estarien disposades a utilitzar el transport públic com a mitjà habitual.

 

Objectius

 • Optimitzar l'ús de la xarxa de transports públics com a mitjà saludable, sostenible i econòmic (el servei es realitzarà en l’itinerari d’entrada als centres pel matí).
 • Afavorir l’autonomia dels infants aportant seguretat i confiança a les famílies i a l’alumnat en els seus desplaçaments als centres educatius.

 

En què consisteix

 • Aplicació de tecnologia NFC a l'entrada del centre educatiu.
 • Tramesa d’informació a les famílies del pas dels seus fills pel punt establert a l'entrada de l'escola.
 • Cada família rebrà aquest avís informatiu per correu electrònic.

 

Participació

Què es demana a les escoles?

 • Implicació en el projecte.
 • Mediació amb les famílies i ús dels elements comunicatius que es facilitin.
 • Un punt a l’entrada del centre.

 Què es demana a les famílies?

Què es demana a l’alumnat?

 • Tenir més de 8 anys.
 • Portar el títol de transport vàlid.
 • Portar la targeta NFC identificativa i personalitzada (facilitada a cada alumne participant).
 • Passar pel punt de control establert.

 

Cooperants KanGo!

 • A l'entrada d'alguns dels centres participants hi haurà la presència de Cooperants Kango! que vetllaran perquè quedi marcat el control de pas de cada alumne/a.
 • Gràcies al patrocini de la Fundació Abertis, la Fundació Catalana de Síndrome de Down formarà aquests Cooperants per a la feina encomanada. 

 * A l’entrada de la resta d'escoles participants en el projecte hi haurà un dispositiu de control, però sense l’assistència de Cooperants Kango!

 

Avaluació

 • Seguiment quotidià i continu del desenvolupament del projecte.
 • Enquesta valorativa, al final del curs, a les escoles, famílies i alumnat participants.
 • Valoració dels resultats obtinguts i avaluació dels indicadors establerts per les entitats implicades.

 

Calendari

 • Setembre 2018 :  Continuació del projecte amb les famílies de les escoles implicades el curs anterior.
 • Octubre 2018 : Inici amb les famílies de les noves escoles que s’incorporen al projecte.
 • Juny/ juliol 2019Avaluació dels objectius assolits i de les mancances detectades.

 

Per a més informació

Consulta quines línies de Bus porten a la teva escola seguint aquest enllaç  (http://www.tmb.cat/ca/home) o bé escriu un correu electrònic a l’adreça kango@bcn.cat

Fundació Abertis
Transports Metropolitans de Barcelona
Telefonica
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Fundació Catalana de Síndrome de Down