Enviar

Dades del nen/a
Protecció de dades
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en tramitar aquest document, doneu consentiment, marcant les caselles a l’ efecte (), per a que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les següents finalitats i motivacions:

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Per realitzar la tramitació cal que consentiu la finalitat indicada com a obligatòria.

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

Fundació Abertis
Transports Metropolitans de Barcelona
Telefonica
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Fundació Catalana de Síndrome de Down